Urządzenia Transportu Bliskiego

Przygotowujemy, wykonujemy, zakładamy  prowadzimy dokumentację

dla urządzeń transportu bliskiego  (UTB) podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego (UDT)

  • odbiorcze, 
  • okresowe,
  •  doraźne kontrolne, 
  • doraźne eksploatacyjne oraz doraźne powypadkowe lub poawaryjne